Landbouw & landgebruik

Draag bij aan deze oplossingen
 Drawdown Utrecht Landbouw & landgebruik

Klimaatoplossingen voor landbouw & landgebruik

Er ontstaan veel emissies in landbouw & landgebruik. Zo zorgt kunstmest voor de uitstoot van het krachtige broeikasgas distikstofoxide (lachgas) en draagt de veeteelt sterk bij aan de uitstoot van methaan en CO2. Uniek aan de sector landbouw en landgebruik is echter dat er een enorme potentie is voor de vastlegging van emissies en herstel van ecosystemen. Door bijvoorbeeld regeneratieve landbouw wordt de bodemgezondheid verbeterd, de waterbeschikbaarheid vergroot, net als de voedselbeschikbaarheid. Zowel burger, boer als retailer kan hier direct een bijdrage aan leveren. De invoering van deze klimaatoplossingen zorgt voor een vermindering van de emissies in de atmosfeer afkomstig van landbouw & landgebruik van meer dan 100% in 2030 t.o.v. referentiejaar 2018. Dit komt door de potentie van vastlegging van koolstof in biomassa en bodem. De oplossingen uit landbouw & landgebruik vormen 22% van de totale door Drawdown Europe Reserach Association geïdentificeerde potentie voor reductie en vastlegging van CO2-eq in Utrecht in 2030.

 Drawdown Utrecht Landbouw & landgebruik
1.32
Mt
Regeneratief icon

Regeneratief

Rege...

Conserverende en regeneratieve landbouwmethoden herstellen gedegradeerde landbouwgrond, vergroten de capaciteit van de bodem om koolstof vast te leggen en zorgen voor meer bodemleven en biodiversiteit.

Plantenrijk dieet icon

Plantenrijk dieet

Plan...

Een plantenrijk dieet kan gemakkelijk worden toegepast, zelfs met kleine gedragsveranderingen kan er een significant effect worden bereikt voor gezondheid, economie en klimaat.

Verspilling icon

Verspilling

Vers...

Tussen grond en mond gaat ongeveer een derde van alle geproduceerde voedsel verloren. Zaad, energie, land, mest, arbeidsuren, transportcapaciteit, nutriënten en geld gaan verloren. Door voedselverspilling tegen te gaan is zowel economische- als klimaatwinst te behalen.

Bosaanplant icon

Bosaanplant

Bosa...

Bomen leggen koolstof vast en spelen dus een belangrijke rol in de klimaatoplossing. Aanplant kan in zowel tussenbermen, op gedegradeerd grasland als in de stad.

Veengebieden icon

Veengebieden

Veen...

Veenlagen hebben de capaciteit om enorme hoeveelheden koolstof op te slaan en vormen daarom een klimaatoplossing met veel potentieel.

Bosbeweiding icon

Bosbeweiding

Bosb...

Het combineren van bomen met andere agrarische activiteiten zoals veeteelt zorgt voor een gezonder ecosysteem en een hogere gewasopbrengst per ha.

Wat is de potentie van deze oplossingen?

Ontdek hier hoe de uitstoot in landbouw & landgebruik in Utrecht daalt als we oplossingen opschalen naar ambitieuze, maar haalbare niveaus.

Potentie in Utrecht

Ontdek hier hoe de uitstoot in landbouw & landgebruik in Utrecht daalt als we oplossingen opschalen naar ambitieuze, maar haalbare niveaus.

Font Resize
Contrast