Oplossingen voor een veranderend klimaat

Elke Drawdown klimaatoplossing is bewezen effectief in het reduceren of vastleggen van emissies, is schaalbaar en economisch effectief te implementeren met een positieve businesscase. Iedere oplossing past bij het unieke ecologische, sociale en economische karakter van de regio. Door de focus te leggen op oplossingen en mogelijkheden slaat Utrecht de weg in naar een koolstofarme toekomst met een hoge kwaliteit van leven voor iedereen.

De wetenschap van klimaatoplossingen

De provincie Utrecht zet in op een grote reductie van CO2 uitstoot in 2030. Drawdown Europe Research Association (DERA) is door de provincie gevraagd de emissies in kaart te brengen en te identificeren welke Drawdown klimaatoplossingen een grote potentie hebben voor emissiereductie en -vastlegging. "Drawdown" is het toekomstige moment waarop de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer stoppen met stijgen en gestaag beginnen af te nemen.

Met de Carbon Reduction Visualiser kunt u zien waar de emissies in de provincie zonder ingrijpen naartoe gaan, welke reductie en vastlegging er optreedt in twee scenario's, verschillend van plausibel tot ambitieus. Het helpt te visualiseren wat mogelijk is en we geloven dat als je het kunt zien, je het kunt bereiken. Deze berekeningen zijn op basis van schattingen en prognoses die uit tal van bronnen zijn verzameld, in combinatie met de klimaatmodellen van Project Drawdown.

De provincie Utrecht zet in op een grote reductie van CO2 uitstoot in 2030. Drawdown Europe Research Association (DERA) is door de provincie gevraagd de emissies in kaart te brengen en te identificeren welke Drawdown klimaatoplossingen een grote potentie hebben voor emissiereductie en -vastlegging. "Drawdown" is het toekomstige moment waarop de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer stoppen met stijgen en gestaag ...

De provincie Utrecht zet in op een grote reductie van CO2 uitstoot in 2030. Drawdown Europe Research Association (DERA) is door de provincie gevraagd de emissies in kaart te brengen en te identificeren welke Drawdown klimaatoplossingen een grote potentie hebben voor emissiereductie en -vastlegging. "Drawdown" is het toekomstige moment waarop de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer stoppen met stijgen en gestaag beginnen af te nemen.

Met de Carbon Reduction Visualiser kunt u zien waar de emissies in de provincie zonder ingrijpen naartoe gaan, welke reductie en vastlegging er optreedt in twee scenario's, verschillend van plausibel tot ambitieus. Het helpt te visualiseren wat mogelijk is en we geloven dat als je het kunt zien, je het kunt bereiken. Deze berekeningen zijn op basis van schattingen en prognoses die uit tal van bronnen zijn verzameld, in combinatie met de klimaatmodellen van Project Drawdown.

Klimaatoplossing Reductie in het ambitieuze scenario in 2030 Vastlegging in het ambitieuze scenario in 2030
Zon op dak icon Zon op dak
-0.24 -
Windturbines (op land) icon Windturbines (op land)
-0.16 -
Zonneparken icon Zonneparken
-0.33 -
Groengas icon Groengas
-0.30 -
Klimaatoplossing Reductie in het ambitieuze scenario in 2030 Vastlegging in het ambitieuze scenario in 2030
Isolatie icon Isolatie
-0.25 -
Slimme thermostaten (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen) icon Slimme thermostaten (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen)
-0.07 -
Warmtepompen (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen) icon Warmtepompen (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen)
-0.38 -
Warmwater terugwinning (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen) icon Warmwater terugwinning (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen)
-0.04 -
Circulerende douche (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen) icon Circulerende douche (duurzame renovatie & energieneutrale gebouwen)
-0.04 -
Klimaatoplossing Reductie in het ambitieuze scenario in 2030 Vastlegging in het ambitieuze scenario in 2030
Regeneratieve landbouw icon Regeneratieve landbouw
-0.01 -0.01
Plantenrijk dieet icon Plantenrijk dieet
-0.40 -
Voedselverspilling tegengaan icon Voedselverspilling tegengaan
-0.12 -
Bosaanplant icon Bosaanplant
- -0.01
Veengebieden icon Veengebieden
-0.62 -0.017
Bosbeweiding icon Bosbeweiding
-0.06 -0.07
Klimaatoplossing Reductie in het ambitieuze scenario in 2030 Vastlegging in het ambitieuze scenario in 2030
Bouwen met hout icon Bouwen met hout
-1.12 -0.27
Alternatieven voor cement icon Alternatieven voor cement
-0.29 -0.05
Klimaatoplossing Reductie in het ambitieuze scenario in 2030 Vastlegging in het ambitieuze scenario in 2030
Elektrische fietsen icon Elektrische fietsen
-0.32 -
Elektrische voertuigen icon Elektrische voertuigen
-0.87 -
Font Resize
Contrast