Interactieve scenario's voor de klimaatoplossingen

Wat als we minder voedsel verspillen en meer zonne-energie aanleggen? Minder auto rijden en meer bouwen met hout? Hoeveel kunnen we de uitstoot van broeikasgassen in Utrecht tegen 2030 verminderen? Laten we het uitzoeken! Wanneer alle 19 oplossingen zijn ingesteld op 'Ambitieus', daalt de uitstoot in Utrecht van 7,8 Mt CO2eq in 2018 naar 2,2 Mton in 2030. Dit is een reductie van ruim 70% t.o.v. het referentiejaar 2018. De capaciteit van ecosystemen om koolstof op te nemen te wordt dan vergroot met 0,44 Mton. Stel uw eigen aangepaste scenario's samen om te ontdekken hoe elke oplossing Utrecht op weg helpt naar decarbonisatie.

Hoe wordt de Carbon Reduction Visualizer gebruikt?

Blader door de lijst met 19 oplossingen in het deelvenster rechts van de grafiek.

Zet elke oplossing op ‘Plausibel’ of ‘Ambitieus’ om de potentie van de oplossing te zien in verschillende scenario’s. 

Zet elke oplossing op ‘Baseline’ om weer opnieuw te beginnen. 

Hoe is een regeneratief klimaatplan op te bouwen?

Selecteer de combinatie van relevante oplossingen.

Experimenteer met verschillende combinaties om je plan op te bouwen.

Hoe is de Carbon Reduction Visualiser te lezen?

Baseline – Dit wordt weergegeven door de zwarte lijn. Het projecteert de uitstoot van broeikasgassen op provincieniveau tot 2030, ervan uitgaande dat de huidige emissies (referentiejaar 2018) voortduren en oplossingen niet worden opgeschaald.

Pausibel – Dit scenario projecteert hoe de emissies dalen wanneer oplossingen worden opgeschaald naar ambitieuze, maar haalbare niveaus.

Ambitieus – dit scenario projecteert hoe de emissies dalen wanneer oplossingen worden opgeschaald naar een maximaal niveau op basis van een ambitieuze adoptiegraad. Gebaseerd op bestaande voorbeelden van over de hele wereld.

De Carbon Reduction Visualizer in Excel

Klik hier voor een tekstueel alternatief voor de Carbon Reduction Visualizer ter vervanging van het visuele element. Het tekstuele alternatief wordt aangeboden in Google spreadsheets en is klikbaar voor eenzelfde ervaring.

Font Resize
Contrast