Provincie Utrecht naar een regeneratief klimaatplan Provincie Utrecht naar een regeneratief klimaatplan Provincie Utrecht naar een regeneratief klimaatplan

Provincie Utrecht naar een
regeneratief klimaatplan

Geïnspireerd op Project Drawdown® bouwen we een beweging in Utrecht om de transitie naar een regeneratieve regio te versnellen.

Potentie Utrecht 2030

In de provincie Utrecht is er een potentie om emissies met 5,60 Mton CO2-eq te reduceren in 2030 (65% reductie t.o.v. 1990) en de capaciteit van de ecosystemen om koolstof vast te leggen met 0,44 Mton vergroten. Hoe kan dit worden bereikt? Door in de regio met provincie, gemeenten en regionale initiatieven aan de slag te gaan met 19 klimaatoplossingen in vijf impact sectoren:

6.04
Mt

Elektriciteit

1.03
Mt

Gebouwde omgeving

0.77
Mt

Landbouw & landgebruik

1.32
Mt

Industrie

1.73
Mt

Mobiliteit

1.19
Mt


Ontdek de
kansen in Utrecht

Elektriciteit

LEES MEER

Gebouwde omgeving

Lees meer

Landbouw & landgebruik

LEES MEER

Industrie

LEES MEER

Mobiliteit

LEES MEER

Elektriciteit

Gebouwde omgeving

Landbouw & landgebruik

Industrie

Mobiliteit

Elektriciteit

Om de energietransitie in Utrecht te versnellen liggen er kansen voor meer zon op daken, wind- en zonneparken en groengas.

LEES MEER

Gebouwde omgeving

Steden en gebouwen gebruiken veel energie. Door in te zetten op isolatie en energieneutrale gebouwen wordt de energiebehoefte direct teruggebracht. In het stedelijk gebied is er veel potentie voor duurzame renovaties waarin energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd in de bestaande bebouwing. Met een gemiddelde terugverdientijd van 5-7 jaar heeft dit ook economisch een groot potentieel.

LEES MEER

Landbouw & landgebruik

De klimaatoplossingen voor de sector landbouw & landgebruik maken het mogelijk om voedsel te verbouwen op een manier die het land ten goede komt. Ze zorgen dat koolstof vast wordt gelegd, stimuleren koolstofarme plantenrijke diëten en verminderen voedselverspilling.

LEES MEER

Industrie

De industrie vervult een sleutelrol om op een regeneratieve manier te voorzien in de behoefte aan producten en diensten van een groeiende bevolking. Producten worden zo ontwerpen en geproduceerd dat grondstoffen beschikbaar blijven en hergebruikt kunnen worden. Tijdens de productie wordt hernieuwbare energie gebruikt en giftige of schadelijke materialen worden niet langer toegepast.

LEES MEER

Mobiliteit

Als knooppunt in het hart van het land faciliteert Utrecht de connectie tussen alle regio’s. Inzetten op openbaar en elektrisch vervoer en investeren in elektrische fietsen heeft daarom veel potentie.

LEES MEER

Over de Preliminary Climate Solutions Assessment

De provincie Utrecht heeft Drawdown Europe Research Association gevraagd de potentie van regionale klimaatoplossingen in kaart te brengen middels een Preliminary Climate Solutions Assessment. Op basis van de broeikasgassen die ontstaan in de regio zijn binnen de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, landbouw & landgebruik, industrie en mobiliteit de meest kansrijke oplossingen geselecteerd die zorgen voor een directe emissiereductie en de capaciteit van het ecosysteem vergroten om koolstof vast te leggen. Zo kunnen deze klimaatoplossingen de regio versterken in het behalen van de klimaatambities.

Font Resize
Contrast