Klimaatmonitor provincie Utrecht

Klimaatmonitor provincie Utrecht

Terugkijken of vooruitkijken? Beide zijn noodzakelijk voor het ontwikkelen van een klimaatstrategie. Op basis een overzicht van de huidige situatie en lessen uit het verleden en heden kunnen toekomstpaden worden uitgestippeld en de voortgang richting klimaatdoelen worden gemonitord. De provincie ontwikkelt hiervoor een klimaatmonitor. Deze klimaatmonitor verschijnt in de loop van 2022.

Klimaatmonitor Utrecht
Drawdown Utrecht

Klimaatmonitor provincie Utrecht

Font Resize
Contrast